ȘCOALA PRIMARĂ „ELITE”

O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ

ȘCOALA PRIMARĂ „ELITE”

O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ

 
 
 
 
 

     

 

Școala constituie rampa de lansare către devenirea socială a unui copil și trebuie să fie un spaţiu plăcut, plin de viață, de eleganță, de lucruri care-l atrag.

Școala Primară ”Elite”oferă servicii educaționale de calitate într-un mediu educațional cald și stimulativ, unde fiecare copil poate dobândi competențele necesare integrării sale școlare și sociale, o instituție ce oferă fiecăruia un parcurs individualizat de dezvoltare.