ȘCOALA PRIMARĂ „ELITE”

O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ

ȘCOALA PRIMARĂ „ELITE”

O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ

”Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu.”

                                                 Sfântul Ioan Gură de Aur

 

             ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

-cerere de inscriere - poate fi găsită la școală;

-copie  după actul de identitate al parintelui/tutorelui legal;

 -copie după certificatul de naștere al copilului;

-copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare - doar dacă copilul nu are implinită vârsta de 6 ani si nici nu o implinește până la 1 septembrie 2020