ȘCOALA PRIMARĂ „ELITE”

O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ

ȘCOALA PRIMARĂ „ELITE”

O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ

 

 

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

         In perioada 11 aprilie -10 mai 2022 se pot completa cererile-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ.

         In situația copiilor care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie inclusiv și au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către CJRAE doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate.

Documente necesare înscrierii:

- certificat de naștere copil (original și copie);

- carte de identitate părinți/reprezentanți legali (original și copie);

”Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu.”

                                                 Sfântul Ioan Gură de Aur