ȘCOALA PRIMARĂ „ELITE”

O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ

ȘCOALA PRIMARĂ „ELITE”

O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ

980 lei/lună

Taxa de școlarizare NU include:

-costurile pentru serviciul transport;

-uniforma școlară obligatorie și echipamentul de sport obligatoriu;

-intervenția logopedică, la cerere;

-rechizite și alte mijloace didactice necesare actului învățării;

-opționale și alte activităţi extracurriculare sau excursii facultative;

-masa de prânz;

Valoarea contractului de școlarizare oferit de Scoala Primară ”Elite”, este de 980 lei/lună – servicii educaționale, program after-school. Orice schimbare a structurii taxei anuale generale este anunțată cel mai târziu până la data de 15 aprilie pentru anul şcolar următor. Taxele pot fi plătite lunar/anual, în funcție de înțelegerea semnată prin contract.

 Taxa de şcolarizare se achită inclusiv pe durata vacanţelor intra-și intersemestriale şi pentru zilele de sărbători legale, cu exceptia lunilor iulie si august, când se va achita suma necesară plății chiriei.

In lunile iulie și august se pot desfășura activități în cadrul programului Școlii de vară.