ȘCOALA PRIMARĂ „ELITE”

O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ

ȘCOALA PRIMARĂ „ELITE”

O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ

        Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în   învățământul primar

        In perioada 11 aprilie -10 mai 2022 se pot completa cererile-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ.

        In situația copiilor care  împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie inclusiv și au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către CJRAE doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate.

        Documente necesare înscrierii:

- certificat de naștere copil (original și copie);    

- carte de identitate părinți/reprezentanți legali (original și copie);

PERSONAL VACCINAT : 100%

        Înscrierile în clasa pregătitoare încep pe data de 29 martie 2021 și au loc până pe 28 aprilie 2021. Cererile-tip de înscriere vor putea fi transmise online sau depuse la școală.

        Documentele necesare înscrierii elevilor:

         - certificat de naștere copil (original și copie);

         - carte de identitate părinți/susținător legal (original și copie);

         Precizări:

         Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021 și au frecventat grădinița, vor putea prezenta Recomandarea pentru înscrierea în clasa pregătitoare, eliberată de grădinița pe care a frecventat-o copilul.

         Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021 și nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate, se vor planifica la CJRAE Iași în vederea evaluării și eliberării recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

          Pe site-ul https://inscriere.edu.ro/cerere/ a fost publicat formularul online care permite părinților să completeze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar.

Școala Primară ”Elite” organizează vineri, 6 martie 2020, între orele 10,00 - 16,00 ZIUA PORȚILOR DESCHISE.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!